Proje Hakkında

ORCİK VE PESTİL ÜRETİMİ

Projenin toplam süresi12
Projenin hedefleriGenel hedef(ler) Kadınların istihdam edilebilirliklerini arttırmak amacıyla,  etkili aktif işgücü piyasası tedbirleri geliştirme ve tedbirlerin uygulanma kapasitesini arttırmak Özel hedefler  Herhangi bir mesleki eğitimi ve işi olmayan a) orcik-pestil üretimi gerçekleştirme potansiyeline sahip toplam 4 köyden 240 kadına eğitimler vererek nitelik kazanmalarını sağlamak; b) 24 kadının istihdamını gerçekleştirmek; c) 132 kadının üretici kimliğine kavuşturulması ile işgücüne katılımlarını sağlamak; d) 84 kadının ise girişimci hale gelmesini sağlayarak işveren pozisyonunda diğer kadınları istihdam edebilir seviyeye getirmek; e) yerel çözümlerle kadınların istihdam edilebilirliğinin önündeki engellerin nasıl ortadan kaldırılabileceğine ilişkin örnek bir uygulama geliştirmek; f) orcik-pestil üretiminin belli kalite ve standartlarda gerçekleştirilmesini sağlayarak yerel kadınların istihdam edilebilirliğini artırmak
Ortak(lar)Obuz Köyü Muhtarlığı, Kaplıkaya Köyü Muhtarlığı, Serince Köyü Muhtarlığı, Erbildi Köyü Muhtarlığı
Hedef Grup(lar)18-60 yaş arası işsiz 240 kadın
Nihai FaydalanıcılarEğitimlerimize katılan kadınlarımızın aileleri, bölgesel ve ulusal düzeyde faaliyet gösteren KOBİ’ler (6 adet), esnaflar (123), Elazığ üzüm üreticileri (7977 aile), yerel ürün ihracatı gerçekleştiren şirketler, Elazığ halkı, Türkiye ve AB (Almanya, Fransa, İtalya) halkı
Beklenen sonuçlar1. Kadınların işgücüne katılımlarını sağlayan mesleki eğitimin verilmesi2. Gözden geçirilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı’na yaygın eğitim programı olarak teklif edilmiş “Orcik ve Pestil Üretimi Eğitim” modülü oluşturulması3. Başarılı kursiyerlerden %10’unun istihdam edilmesinin sağlanması4. Başarılı kursiyerlerden %35’inin girişimci hale getirilmesi ve diğer kadınlara işveren olarak hizmet vermesinin sağlanması5. Başarılı kursiyerlerden %55’inin üretici hale getirilerek kendi işinin sahibi olması6. Kadınların sosyal hayata katılım düzeylerinin artması7. “Orcik ve Pestil Üretimi” konusunda kamuoyunun bilinç düzeyinin arttırılması8. Nitelikli ve uzun süre dayanıklı olarak üretilen orcik ve pestile olan talebin ve bu ürünlerin satışının yerel, ulusal ve uluslar arası düzeyde artması9. Orcik ve pestilin markalaşması, tanıtımının sağlanması, pazarlama olanaklarının güçlenmesi10. Orcik-pestil üretimi gerçekleştiren nitelikli kadın eleman artışına paralel olarak üretici firma sayısının artması11. Orcik-pestil ile ilgili belli standart ve kalitede üretimler gerçekleştirmek
Temel faaliyetlerFaaliyet 1: Proje ekibinin kurulmasıFaaliyet 2: Proje tanıtımı, WEB sayfası oluşturulmasıFaaliyet3: Eğitim Merkezinin ve Kurs materyallerinin hazırlanması Faaliyet 4: Eğitimlerin duyurulması, kursiyerlerin belirlenmesiFaaliyet 5: Eğitimlerin verilmesi, sertifika törenleriFaaliyet 6: İstihdam faaliyetleriFaaliyet 7: Projenin sonuç raporlarının hazırlanması, basımı, kamuoyuna duyurulması